Leen Peeters

Gegradueerde in de orthopedagogie, systemisch en contextueel counselor i.o.

Leen is gegradueerde in de orthopedagogie en sinds 2009 tewerkgesteld als opvoedster in een gemeenschapsinstelling voor bijzondere jeugdbijstand. Momenteel begeleidt ze adolescente meisjes met gedrags- en emotionele stoornissen tussen 12 en 18 jaar in een justitieel kader. Binnen haar  individuele begeleidingen besteedt ze de nodige zorg en aandacht aan de individuele problematiek van cliënten rekening houdend met eigen hun krachten en mogelijkheden.

Recent startte Leen een Systemisch en Contextuele counselopleiding. Deze stroming stelt dat mensen elkaar ontmoeten vanuit hun eigen mens-zijn. Door ons bewust te worden van onze eigen achtergrond en de ervaringen die we opgebouwd hebben in het leven kunnen we oprecht vanuit onszelf in verbinding gaan met onze partner, ouders, kinderen, vrienden, collega’s…

Leen ziet het als haar kracht om, vanuit haar mens-zijn en met gepaste zorg,  jou als cliënt bewust te maken van wat er zich bij jou vanbinnen speelt en vandaar uit samen met jou verder aan de slag te gaan.

“Vanuit verbinding je authentieke zelf ontmoeten.”

Doelgroep:

  • Jongeren
  • (jong)Volwassenen
  • Moeders op zoek naar hun identiteit in het ouderschap

Aanbod:

Individuele begeleiding met betrekking tot levens- en identiteitsvragen (m.b.t. het ouderschap, zingeving en zelfbeeld), relationele problemen tussen (ex)-partners, ouders-kind, depressie, burn-out, trauma…

Contactgegevens:

+32 468 10 41 96