Yentl Gilis

Klinisch psychologe

Van 2015 tot 2018 deed Yentl als psycholoog in het buitengewoon onderwijs  heel wat ervaring op rond autisme, ADHD, emotionele en gedragsproblemen, mentale beperking,….

In 2018 was zij werkzaam bij begeleidingscentrum Dennenhof als psycholoog verbonden aan een leefgroep waar jongeren verblijven met autisme en eventueel bijkomende emotionele en gedragsproblemen.

Sinds september 2018 is Yentl werkzaam als trajectcoördinator in een gemeenschapsinstelling voor de bijzondere jeugdbijstand waar zij dagelijks werkt met jongeren tussen 12 en 20 jaar binnen een justitieel kader.

Doelgroep:
Kinderen en jongeren

Aanbod:
Individuele psychologische begeleiding bij :

  • autismespectrumstoornis (ASS) en ontwikkelingsstoornissen
  • emotionele problemen: angst, zelfbeeld, trauma,…
  • probleemgedrag: druk en chaotisch gedrag,…
  • Moeilijkheden met sociale vaardigheden, assertiviteit
  • psycho-educatie: ASS, ADHD,…

Indien het een meerwaarde kan zijn in de begeleiding kunnen er ook oudergesprekken, al dan niet met aanwezigheid van het kind of de jongeren, plaatsvinden.

Bijkomende informatie:
  • Kindertekeningen lezen én begrijpen (heden)

  • LSCI: Life Space Crisis Intervention, UCLL Limburg (2017)

  • Theory of Mind, Cure and Care (2017)

  • Postgraduaat Autisme en (rand-) normale begaafdheid, een bijzondere aanpak…, UCLL Limburg (2016)

  • Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 892114933

+32 493 34 04 81