Aanbod & werkwijze

Binnen groepspraktijk Xio bieden we verschillende professionele psychotherapie- en begeleidingsvormen aan voor  jongeren, volwassenen en koppels met uiteenlopende klachten of relationele problemen.

Samen gaan we aandachtig op zoek naar de specifieke hulpvraag om de begeleiding hier nauwkeurig op af  te stemmen. Met respect voor ieders eigenwaarde en hulpvraag gaat elke therapeut vanuit zijn eigen expertise het begeleidingsproces aansturen. We rijken nieuwe perspectieven aan en vergoten de zelfredzaamheid voor een duurzaam resultaat met oog op hervalpreventie.

De therapeuten hanteren principes vanuit ACT (acceptance and commitment therapie), het systeemdenken en oplossingsgerichte therapie. 

ACT helpt je om een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment).

In de systeemtherapie staan de relaties binnen het gezin of de partnerrelatie centraal. In  oplossingsgerichte therapie ligt de focus op de gewenste situatie (toekomstgericht) en de krachten  en mogelijkheden van elke persoon.

Groepspraktijk Xio werkt samen met verschillende partners in de gezondheids-/ en welzijnssector om gericht te  kunnen doorverwijzen of de begeleiding te verfijnen.