Nelia Peeters

Maatschappelijk werker en
Integratieve psychotherapeut i.o

Nelia werkt bij het outreach- team van OPZ Geel. Dit is een multidisciplinair team dat jeugdpsychiatrische ondersteuning biedt aan jongeren tijdens of na hun verblijf in de Gemeenschapsinstelling. Nelia gaat op zoek naar persoonlijke doelen en motivatie doorheen jouw begeleidingstraject. Zij vindt het belangrijk dat een begeleidingstraject gedragen wordt. Nelia probeert te begrijpen vanwaar bepaald gedrag komt, en geeft je inzicht in je handelen om (destructieve) patronen te doorbreken.   

Gedurende de levensloop komen er verschillende dingen op ons pad, waarbij er naast mooie momenten ook heftige gebeurtenissen zijn, en deze dienen we niet alleen te dragen. Nelia helpt je om bestaande krachten in jezelf te (her)ontdekken, ook binnen vastgelopen of moeilijkere situaties die uitzichtloos lijken. Nelia gelooft dat al deze ervaringen bijdragen tot het groeiproces van ieder individu. Zij vindt het belangrijk om voldoende veiligheid te creëren binnen de therapieruimte waar de noden, en het tempo van jou centraal staan zodat jij terug (meer) mentale ruimte kan ervaren.

Nelia kijkt met een open en onbevooroordeelde blik om de goede intenties achter bepaald gedrag te zien, en je te begrijpen vanuit de rugzak die je meedraagt. Er is aandacht en zorg voor de gevoeligheid van het spreken over bepaalde thema’s. Jij bent eigenaar van jouw proces.

Samen gaan we op zoek naar wie of wat je nodig hebt om te kunnen groeien als persoon.

Samen gaan we op avontuur en zoeken we naar manieren om met de moeilijkheden van het leven om te gaan.

Doelgroep:
Jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen

Aanbod: Individuele coaching en psychotherapie bij o.m. stressproblemen, emotieregulatie, angsten, spanning gerelateerde klachten, faalangst, relatiemoeilijkheden, rouw en verlies, identiteit, dader- en slachtofferschap van normoverschrijdend gedrag, cultuursensitief werken, versterken van sociale vaardigheden. Mogelijkheid tot betrekken van het ruimere (gezins)netwerk.  

Bijkomende informatie:
Bijkomende informatie:

  • Bachelor Orthopedagogie (2013-2016)  
  • Bachelor Maatschappelijk werk (2016-2018)  
  • Postgraduaat integratieve psychotherapie en counseling met cliëntgerichte-experiëntiële basis (in opleiding 2022-…) 

+32 485 54 08 51