Stef Veraghtert

Maatschappelijk werker, systemisch en contextueel counselor

In 2008 startte Stef in het hulpverleningsveld en deed hij ervaring op in het werken met vluchtelingen en jongeren die geplaatst zijn binnen een justitieel kader (kinderpsychiatrie en gesloten jongereninstelling).

Sinds 2010 werkt Stef in een Gemeenschapsinstelling waar jongeren geplaatst worden naar aanleiding van het stellen van normoverschrijdend gedrag. Stef geeft mee vorm en inhoud aan het multidisciplinair traject van elke jongere. Hij zoekt doorheen individuele gesprekken met jongeren en hun ouders naar verklaringen en uitwegen voor de gedragspatronen die de huidige impasse mee veroorzaken.

In kader van zijn contextuele opleiding werkte Stef ook in een Centrum voor Levens en Gezinsvragen waar hij volwassenen mee begeleidde in hun zoektocht naar oorzaken en oplossingen voor hun vast gelopen situatie.

Stef werkt vanuit een contextueel, motivationeel en welzijnsgericht gedachtegoed. Hij deed op verschillende domeinen ervaring op zoals ADHD & ASS (psycho-educatie), stressproblemen, verslaving, dader- en slachtofferschap van normoverschrijdend gedrag, het analyseren en mee aansturen van een (herstel)proces binnen familiedynamieken, identiteit en zelfbeeld,

Doelgroep:

  • Kinderen en jongeren
  • (jong)Volwassenen

Aanbod:

Individuele begeleiding voor  hulpvragen betreffende ADHD & ASS (psycho-educatie), stressproblemen, verslaving, dader- en slachtofferschap van normoverschrijdend gedrag, het analyseren en mee aansturen van een (herstel)proces binnen familiedynamieken, identiteit en zelfbeeld …

Contactgegevens:

+32 494 59 25 10