Tessa Borghs

Contextueel gedragstherapeut i.o

Tessa studeerde in 2017 af als maatschappelijk werkster aan de Karel de Grote hogeschool te Antwerpen. Sinds juli 2017 werkt zij als contextwerker in een Gemeenschapsinstelling voor bijzondere Jeugdbijstand. Jongeren worden er geplaatst naar aanleiding van het stellen van normoverschrijdend gedrag. Naast individuele gesprekken met jongeren gaat Tessa ook gesprekken aan met de ruimere context. Tessa hecht er belang aan om ook de dynamieken die er zich in de context afspelen mee in beeld te brengen.

 Al sinds haar studies is Tessa geïnspireerd en geboeid om meer verdiepend en therapeutisch met mensen aan de slag te gaan. Ze koos ervoor om eerst werkervaring op te doen en verder te ontwikkelen alvorens de stap te zetten om als therapeut aan de slag te gaan. Tessa luistert gericht  naar jouw verhaal, behoeften, verlangens en gevoelens. Om vervolgens samen op pad te gaan om de eigen krachten te (her)ontdekken om nieuwe wegen in te slaan.

Ze vervolledigde de 6-daagse basisopleiding ACT (acceptance and commitment therapy). Waarna ze startte met de 4-jarige therapieopleiding tot contextueel gedragstherapeut.

Samen gaan we op avontuur en zoeken we naar manieren om met de moeilijkheden van het leven om te gaan.

Doelgroep:
Jongeren, (jong)volwassenen

Aanbod: Individuele begeleiding met oog voor ruimere context voor hulpvragen betreffende stressproblemen, dader- en slachtofferschap van normoverschrijdend gedrag, zelfbeeld, identiteit, angst, agressiebeheersing..

Bijkomende informatie:
Bijkomende informatie:

  • Bachelor Maatschappelijk werk
  • Basisopleiding acceptance and commitment therapy (2020)
  • Postgraduaat contextueel gedragstherapeut (2020-2024)

+32 493 93 93 87