Xiomara Verstrepen

Klinisch psychologe en oplossingsgericht psychotherapeute
Oprichter Groepspraktijk Xio

Xiomara is sedert 2009 werkzaam als trajectcoördinator in een gemeenschapsinstelling voor de bijzondere jeugdbijstand en begeleidt hier  jongeren tussen 12 en 20 jaar binnen een justitieel kader. Naast individuele begeleidingen wordt sterk ingezet op de context en het multidisciplinair samenwerken om meer draagvlak te creëeren in de zorg van de jongeren. 

Van 2011 – 2019 was zij verbonden aan Psychologenprakijk De Meiboom te Hasselt waar ze wekelijks individuele psychotherapie gaf aan jongeren,  volwassenen en ouderen. Zij deed ervaring op met verschillende problematieken waaronder ASS, ADHD, (specifieke) angsten, emotieregulatieproblemen, burn-out, depressie, …..

Xiomara heeft in 2012 een vierjarige opleiding postgraduaat Oplossingsgerichte Cognitieve Systeempsychotherapie afgerond aan het Korzybski instituut.

Doelgroep:
Jongeren, volwassenen en ouderen.

Aanbod:
Individuele psychologische begeleiding en psychotherapie bij o.a. emotionele problemen (angst, depressie, verlieservaringen, trauma, opgehoopte spanningen, burn-out), gedragsproblemen, zingeving, identiteit en zelfbeeld, aanleren van vaardigheden (sociale vaardigheden, assertiviteit), psycho-educatie bij ADHD, ASS, depressie, niet-aangeboren hersenletsels,…

In de psychotherapie wordt gebruik gemaakt van methodieken die zich situeren binnen het oplossingsgericht – en cognitief gedragstherapeutisch kader.

Bijkomende informatie:
  • Lid van de VVDO (Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching)

  • Erkenningsnummer Psychologencommissie: 852108949.

  • Behaalde in juni 2011 een getuigschrift voor klinische neuropsychologie.

+32 478 57 28 18